foto2

Avui en dia els principals problemes de salut pública són complexos, i si s’analitza les diferents causes de morbimortalitat és evident que, per valorar la salut amb visió poblacional, la mirada de la salut pública obliga a reflexionar sobre la seva vinculació amb altres circumstàncies i característiques que la determinen. El concepte de salut s’ha anat transformant al llarg dels anys i ha passat a referir-se de l’absència de malaltia a definicions que inclouen conceptes com el benestar físic, mental i social, l’autonomia, la solidaritat i la joia. És en aquest sentit que la salut implica que estiguin cobertes totes les necessitats afectives, sanitàries, nutricionals, socials i culturals de les persones.

Leer más →